Новите системи за управление на двигатели Bosch, Temic, Delphi, TRW, са мозъкът на съвременните турбо дизелови двигатели. Чрез тях е възможно да се контролира всеки един параметър който е важен за по-ефективно инискоемисионно изгаряне. Чрез по-прецизно контролиране на времето и количеството на впръскване, рециркулация наотработените газове и регулирането на различни видове налягане се откриват нови възможности за повишаване на мощността, въртящия момент и постигане на нови процеси на горене, с дори по-чисти емисии.


    • При съвременните дизелови дигатели чрез модифициране на софтуера може да постигне повишаване на мощността въртящия момент и значително понижаване на разхода на гориво.

    • повече информация ....